Artronova erbjuder föreläsningar, kurser och patientbehandling inom handrehabilitering.

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 28-30 jan 2019
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Uppsala 4-5 feb 2019
 
Ortoskurs barnhänder
Alyn Hospital Jerusalem 27-28 feb 2019
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Share Zedek hospital Jerusalem 3-4 mar 2019
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Jerusalem 5-6 mar 2019
 
Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 7-9 maj 2019
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Uppsala 21-22 maj 2019
 
Handrehabilitering grundkurs
Uppsala 16-20 sep 2019