Artronova erbjuder föreläsningar, kurser och patientbehandling inom handrehabilitering.

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

Handrehabilitering grundkurs
Uppsala 16-20 sep
 
Äldres händer
Uppsala 23 sep
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Uppsala 24-25 sep
 
Överbelasning o ledproblematik
Uppsala 26 sep
 
Silversplints
Uppsala 27 sep
 
Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 18-20 nov
 
Handrehabilitering grundkurs
Uppsala 27-31 jan 2020