Artronova erbjuder föreläsningar, kurser och patientbehandling inom handrehabilitering.

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 28-30 jan 2019
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Uppsala 4-5 feb 2019