Artronova erbjuder föreläsningar, kurser och patientbehandling inom handrehabilitering.

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

Ortoskurs barnhänder
Alyn Hospital Jerusalem 27-28 feb
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Share Zedek hospital Jerusalem 3-4 mar
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Jerusalem 5-6 mar
 
Handrehabilitering grundkurs teori
Uppsala 7-9 maj
 
Handrehabilitering ortoskurs
Uppsala 10 maj
 
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Uppsala 20-21 maj
 
Handrehabilitering grundkurs
Uppsala 16-20 sep