ARTRONOVA är ett utbildnings- och konsultföretag specialiserat på handrehabilitering.

Företaget startades 1991 av leg. arbetsterapeut Margareta Persson.

Med lång erfarenhet av arbete med handrehabilitering och utbildning erbjuder och anordnar ARTRONOVA kurser och temadagar i ämnet.

ARTRONOVA ger även behandling till patienter med behov av rehabilitering av arm och hand, samt utvecklar och tillverkar ortoser, stödbandage och handhjälpmedel. Företaget utför också ergonomiska arbetsplatsanalyser för bättre arm- och hand-arbetsmiljö.

Margareta Persson är som arbetsterapeut knuten till handkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

MARGARETA PERSSON CV