ARTRONOVA är ett utbildnings- och konsultföretag specialiserat på handrehabilitering.

Företaget startades 1991 av leg. arbetsterapeut Margareta Persson och leg. läkare Birgitta Nilsson.

Med lång erfarenhet av arbete med handrehabilitering och utbildning erbjuder och anordnar ARTRONOVA kurser och temadagar i ämnet.

ARTRONOVA ger även behandling till patienter med behov av rehabilitering av arm och hand, samt utvecklar och tillverkar ortoser, stödbandage och handhjälpmedel. Företaget utför också ergonomiska arbetsplatsanalyser för bättre arm- och hand-arbetsmiljö.

Margareta Persson är som arbetsterapeut knuten till handkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Birgitta Nilsson arbetar som överläkare på smärtrehab vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

MARGARETA PERSSON CV