Föreläsare och handledare på kurserna är Margareta Persson. Kurserna riktar sig framförallt till arbetsterapeuter verksamma inom öppen och sluten somatisk vård. Kurser hålls även för andra yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med handrehabilitering, till exempel gipstekniker, sjukgymnaster, undersköterskor, ortopeder, reumatologer och allmänläkare.

Vi har förslag på kursprogram enligt nedan, men oftast tas kursprogrammen fram i samarbete med respektive kliniks, företags eller personalgrupps önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

5-8 nov Uppsala
Handrehabilitering grundkurs teori
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program Teori Program praktik
 
15 nov Uppsala
Temadag om äldres händer
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
28-30 jan 2019 Uppsala
Handrehabilitering grundkurs teori
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program Teori
 
4-5 feb 2019 Uppsala
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program

TIDIGARE KURSER

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

KURSPROGRAM

Grundkurs
Fördjupningskurs
 
Artrit / artros
Barnhänder
Dynamiska ortoser
Spasticitet
Ortoser
Trauma
Äldre händer
Överbelastning
Kursprogram öppnas med Acrobat Reader