Föreläsare och handledare på kurserna är Margareta Persson. Kurserna riktar sig framförallt till arbetsterapeuter verksamma inom öppen och sluten somatisk vård. Kurser hålls även för andra yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med handrehabilitering, till exempel gipstekniker, sjukgymnaster, undersköterskor, ortopeder, reumatologer och allmänläkare.

Vi har förslag på kursprogram enligt nedan, men oftast tas kursprogrammen fram i samarbete med respektive kliniks, företags eller personalgrupps önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

30 jan-1 feb 2023 Malmö
Fullbokad Handrehabilitering grundkurs
Mer information Program
 
20-24 feb 2023 Umeå
Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
 
27-28 feb 2023 Oslo
Kurs om barnhänder
Kontaktperson https://ispo.hoopla.no/sales/event/3260285589
 
9-10 mar 2023 Uppsala
Barnhänder
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information inbjudan Program
 
13-17 mar 2023 Uppsala
Fullbokad Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information inbjudan Program
 
22-26 maj 2023 Uppsala
Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program

TIDIGARE KURSER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

KURSPROGRAM

Grundkurs
Fördjupningskurs
 
Artrit / artros
Barnhänder
Dynamiska ortoser
Spasticitet
Ortoser
Trauma
Äldre händer
Överbelastning
Kursprogram öppnas med Acrobat Reader