Föreläsare och handledare på kurserna är Margareta Persson. Kurserna riktar sig framförallt till arbetsterapeuter verksamma inom öppen och sluten somatisk vård. Kurser hålls även för andra yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med handrehabilitering, till exempel gipstekniker, sjukgymnaster, undersköterskor, ortopeder, reumatologer och allmänläkare.

Vi har förslag på kursprogram enligt nedan, men oftast tas kursprogrammen fram i samarbete med respektive kliniks, företags eller personalgrupps önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

16-20 sep Uppsala
Handrehabilitering grundkurs
Mer information Inbjudan Program
 
23 sep Uppsala
Äldres händer
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
24-25 sep Uppsala
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
26 sep Uppsala
Överbelasning o ledproblematik
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
27 sep Uppsala
Silversplints
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
18-20 nov Uppsala
Handrehabilitering grundkurs teori
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
27-31 jan 2020 Uppsala
Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program

TIDIGARE KURSER

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

KURSPROGRAM

Grundkurs
Fördjupningskurs
 
Artrit / artros
Barnhänder
Dynamiska ortoser
Spasticitet
Ortoser
Trauma
Äldre händer
Överbelastning
Kursprogram öppnas med Acrobat Reader