Föreläsare och handledare på kurserna är Margareta Persson. Kurserna riktar sig framförallt till arbetsterapeuter verksamma inom öppen och sluten somatisk vård. Kurser hålls även för andra yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med handrehabilitering, till exempel gipstekniker, sjukgymnaster, undersköterskor, ortopeder, reumatologer och allmänläkare.

Vi har förslag på kursprogram enligt nedan, men oftast tas kursprogrammen fram i samarbete med respektive kliniks, företags eller personalgrupps önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

28-30 jan 2019 Uppsala
Handrehabilitering grundkurs teori
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program Teori
 
4-5 feb 2019 Uppsala
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
27-28 feb 2019 Alyn Hospital Jerusalem
Ortoskurs barnhänder
Kontaktperson Margareta Persson
 
3-4 mar 2019 Share Zedek hospital Jerusalem
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Program
 
5-6 mar 2019 Jerusalem
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Program
 
7-9 maj 2019 Uppsala
Handrehabilitering grundkurs teori
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program Teori
 
21-22 maj 2019 Uppsala
Fördjupningskurs funktionell anatomi o trauma
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
16-20 sep 2019 Uppsala
Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program

TIDIGARE KURSER

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

KURSPROGRAM

Grundkurs
Fördjupningskurs
 
Artrit / artros
Barnhänder
Dynamiska ortoser
Spasticitet
Ortoser
Trauma
Äldre händer
Överbelastning
Kursprogram öppnas med Acrobat Reader