Föreläsare och handledare på kurserna är Margareta Persson. Kurserna riktar sig framförallt till arbetsterapeuter verksamma inom öppen och sluten somatisk vård. Kurser hålls även för andra yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med handrehabilitering, till exempel gipstekniker, sjukgymnaster, undersköterskor, ortopeder, reumatologer och allmänläkare.

Vi har förslag på kursprogram enligt nedan, men oftast tas kursprogrammen fram i samarbete med respektive kliniks, företags eller personalgrupps önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information

KOMMANDE KURSER OCH FÖREDRAG

30 jan-1 feb Malmö
Fullbokad Handrehabilitering grundkurs
Mer information Program
 
20-24 feb Umeå
Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Emmalina Dellbring
Mer information Inbjudan Program
 
27-28 feb Oslo
Kurs om barnhänder
Kontaktperson https://ispo.hoopla.no/sales/event/3260285589
Mer information Program
 
9-10 mar Uppsala
Barnhänder
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information inbjudan Program
 
13-17 mar Uppsala
Fullbokad Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information inbjudan Program
 
27 mar Uppsala
Ortoskurs praktisk tillämpning
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program
 
22-26 maj Uppsala
Handrehabilitering grundkurs
Kontaktperson Margareta Persson
Mer information Inbjudan Program

TIDIGARE KURSER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

KURSPROGRAM

Grundkurs
Fördjupningskurs
 
Artrit / artros
Barnhänder
Dynamiska ortoser
Spasticitet
Ortoser
Trauma
Äldre händer
Överbelastning
Kursprogram öppnas med Acrobat Reader