Kurser

Föreläsare och handledare på kurserna är Margareta Persson. Kurserna riktar sig framför allt till arbetsterapeuter och fysioterapeuter verksamma inom öppen och sluten somatisk vård. Kurser hålls även för andra yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med handrehabilitering, till exempel ortopedingenjörer, gipstekniker, fysioterapeuter, undersköterskor, ortopeder, reumatologer och allmänläkare.

Vi har förslag på kursprogram enligt nedan, men oftast tas kursprogrammen fram i samarbete med respektive kliniks, företags eller personalgrupps önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information

Förslag till program

Kursprogram öppnas med Acrobat Reader

Boka en tid idag